kommuner i trøndelag

Date: 7 August 2016: Source: Own work: Author: Jay1279: Licensing. Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. Historia. Kommunenavn fra 1.1.2018 Faktafredag - Nye kommuner i 2020 - Trøndelag fylkeskommune 5 000 innbyggere per 2019. Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. Wikimedia Commons har media som rör Kommuner i Trøndelag fylke.. Underkategorier. Fylkesmannen i Trøndelag Besøksadresse: Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer Statens hus, Prinsens gt. 9 600 innbyggere. 23.12.2020 Oppfordrer til å redusere kontakt mellom folk i jula. Sidesøk fungerer dessverre ikke uten javascript. Nord- og Sør-Trøndelag ble til et samlet Trøndelag 1.1.2018, samtidig så slo også Rissa og Leksvik seg sammen til Indre Fosen kommune. Click on a date/time to view the file as it appeared at that time. Leksvik Kommune. I forbindelse med boken "Nasjonalparker i Trøndelag", har det blitt samlet inn historier og bilder fra alle disse parkene i … Vi er i en periode med store endringer på kommunekartet for Trøndelag. Til kommuner i Trøndelag Fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag Kommunal / Interkommunal tiltaksplan mot plastforurensing Situasjonen rundt plastforurensing er kritisk, og noe som engasjerer stadig flere av innbyggerne. Departementet fastsetter i tråd med forslag fra SSB at Indre Fosen får Heim og Orkland er gamle kommunenavn som forsvant i forbindelse med kommune sammenslåingen i 1963/1964. 20 kommuner ble berørt av reformen, og dannet ni nye eller utvidede kommuner: Nærøysund, Namsos, Steinkjer, Åfjord, Ørland, Trondheim, Orkland, Hitra og Heim. Fylkets hus SteinkjerSeilmakergata 27725 Steinkjer, Fylkets hus TrondheimErling Skakkesgt. Koronavirus i Trøndelag Koronaviruset Koronavirus i Trøndelag Koronaviruset. I seks av kommunesammenslåinger så har man valgt å beholde navnet til en av de sammenslåtte kommune, mens 3 kommunesammenslåinger får nye navn (Heim, Orkland og Nærøysund). Denna kategori har följande 51 underkategorier (av totalt 51). Åfjord og Roan slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Åfjord. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Fylkesleder i Senterungdommen i Sør-Trøndelag, Aleksander Rønningen, snakker om fylkestingets vedtak om å innføre prøveprosjektet med føreropplæring i.. 147013 Trondheim. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, https://commons.wikimedia.org/wiki/user:Jay1279, copyrighted, dedicated to the public domain by copyright holder, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kommuner_i_Nord-Trøndelag.svg, The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the. Obszar Trøndelag jest zamieszkany od tysięcy lat. Ørland og Bjugn slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Ørland. Stortinget skal gjøre endelig vedtak om kommunesammenslåinger 8. juni. 6 000 personer i de områdene som blir Heim kommune. – Det er jo nettopp det Brein-Karlsen har gjort overfor oss. Spring til navigation Spring til søgning. 1, Trondheim Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER Telefon: 74 16 80 00 E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no Organisasjonsnummer: 974 764 350 Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file. Underkategorier. Om ikke noe gjøres risikerer vi at det er mer plast enn fisk i havet i 2050. Inntrøndelag tingrett er førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag med nærmere 100 000 innbyggere i rettskretsen. Vikna og Nærøy går sammen til Nærøysund kommune som i 2019 har ca. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. Melhus er en kommune i Sør-Trøndelag. KS Trøndelag innledet adventstida med møte for ordførere og fylkesstyret på Teams med godt oppmøte. Ressursportalen skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk faktabasert kunnskap på tvers av mange fagfelt. Kommunen grenser til Namsskogan i vest, Lierne i sør, Nordland i nord (Grane og Hattfjelldal kommuner) og Sverige i øst. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet. Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord slår seg sammen til Orkland kommune. I Rennebu i Sør-Trøndelag ble en dement mann på 69 år funnet død, etter å ha vært savnet i seks døgn. Den siste delen av Snillfjord blir en del av Hitra kommune. This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. Per 2019 så bor det ca. Halsa, som i dag er en del av Møre og Romsdal, flytter dermed over til Trøndelag i forbindelse med kommunesammenslåingen og bringer med seg nesten 1 600 nye Trøndere. Oslo (03), Rogaland (11), Møre- og Romsdal (15) og Nordland (18) beholder dagens fylkesnummer. Nye Trondheim kommune har litt over 202 200 innbyggere i 2019. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften) § 31, jf. Bjugn, Ørland. Totalt er det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag i 2020 med 19 involverte kommuner. Ressursportalen er utviklet av Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS i Trøndelag. Mens Nærøysund tar navnet fra sundet som skiller øya Inner-Vikna (i Vikna kommune) fra øyene Marøya og Nærøya og fastlandet (i Nærøy kommune). Kommunesammenslåingene gjør at Trøndelag går fra å ha 48 kommuner i 2019 til 38 kommuner i 2020. Her er Sør-Trøndelag. Trøndelag ( sørsamisk: Trööndelage) er et fylke og en historisk landsdel i Norge. Denne kategori har nedenstående 20 underkategorier, af i alt 20. Kommuner i Trøndelag i merkeregisteret fra 1.1.2018: Kommunenavn 31.12.2017. Nasjonalparker i Trøndelag I Trøndelag finnes det 7 mektige nasjonalparker. Kategori:Kommuner i Nord-Trøndelag. Spring til navigation Spring til søgning. Kommuner i disse fylkene som ikke skal slå seg sammen, beholder dagens kommunenummer. Fylket er også en del av Midt-Norge, som ikke er klart definert. Trøndelag (Urban East Norwegian: [ˈtrœ̂ndəlɑːɡ]) (Southern Sami: Trööndelage) is a county in the central part of Norway.It was created in 1687, then named Trondhjem County (Norwegian: Trondhjems Amt); in 1804 the county was split into Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag by the King of Denmark-Norway, and the counties were reunited in 2018 after a vote of the two counties in 2016. Røyrvik kommune. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper. Den grenser i nord til Trondheim, i øst til Klæbu og Selbu, i sør til Midtre Gauldal og i vest til Meldal, Orkdal og Skaun kommuner. Trøndelag utgjør den nordligste delen av Sør-Norge. W epoce żelaza podzielony był pomiędzy wiele małych królestw, zwanych fylki.Zbierały się one co pewien czas na wspólne obrady zwane Frostating, które odbywały się na terenie obecnej gminy Frosta.. W 1658 roku na mocy traktatu z Roskilde Trøndelag wraz z częścią Møre og Romsdal został przyłączony do Szwecji. Og nye Hitra har ca. Size of this PNG preview of this SVG file: I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license: Add a one-line explanation of what this file represents. Denne kategori har nedenstående 9 underkategorier, af i alt 9. Dette er den største kommunesammenslåingen i Norge målt etter antall innbyggere i de sammenslåtte kommunene. Den nye kommunen har ca. Trøndelag har tidligere fått fylkesnummer 50. 10 200 innbyggere per 2019. Det er ca. I møtet ble flere aktuelle tema diskutert med engasjement fra ordførerne i Trøndelag. 74 85 51 00. Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 13. september 2019 med hjemmel i forskrift 27. juni 2002 nr. Ikke siden 1960-tallet har Norge sett så mange endringer i kommunekartet, og Trøndelag er blant fylkene der det skjer mest. De siste dagene er det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag. Dette er forslagene til kommuner som skal slå seg sammen fra 1. januar 2020: Fosen. Kategori:Kommuner i Trøndelag. Ørland og Bjugn blir slått sammen til … Fire av fem personer bor i de 100 mest folkerike kommunene. Heim, Orkland og Nærøysund er nye kommunenavn som vi kommer til å bli godt kjent med fremover. Her har vi rangert de 100 største kommunene etter folkemengde. Adressering i Trøndelag I andre halvdel av 2020 har Midtre Gauldal kommune økt sin andel vegadresser fra 23% til 44%, og er kommunen i fylket med størst reduksjon av antall matrikkeladresser. 27. desember 2020 kl. ... Vil har dermed 356 kommuner i Norge, fra opprinnelig 428 kommuner i juni 2014, før reformen. Dette er de nye kommunene i Trøndelag: Hemne, Halsa, Snillfjord (deles) Hitra, Snillfjord (deles) Orkdal, Agdenes, Snillfjord (deles), Meldal. Kilde: SSB. Original file ‎(SVG file, nominally 907 × 930 pixels, file size: 341 KB), http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse. Fylkesmannen i Trøndelag følger situasjonen med koronaviruset nøye. Det er åtte kommuner i Trøndelag som har mindre enn 1 000 innbyggere. Totalt er det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag i 2020 med 19 involverte kommuner. Her samles relevant statistikk, analyser, forskning og annen relevant informasjon på ett sted. Av disse sammenslåingene så er det kun sammenslåingen mellom Hemne, Halsa og deler av Snillfjord som går på tvers av fylkesgrensen. Per 2019 så bor det litt over 18 150 personer i de områdene som blir Orkland kommune. Verran og Steinkjer går sammen som Steinkjer kommune. Det er ca. Del av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Norsk bokmål: Kommuner i Nord-Trøndelag fylke. De mest folkerikekommunene i Trøndelag ligger stort sett i aksen Orkdal- Trondheim- Steinkjer. Hemne, Halsa og deler av Snillfjord slår seg sammen til Heim kommune. 15 300 innbyggere i disse kommunen i 2019, noe som går at nye Namsos blir den 7. største kommunen i Trøndelag etter folketall. 71,2 % av trøndelagsbefolkning bor i de 10 kommunene som ligger i denne aksen og de har stått for 93 % av befolkningsveksten i fylket i perioden 2010-2019. I Trøndelag er ABSOLUTT et resultat av tett dialog mellom KS, Fylkesmannen, representanter fra kommuner, leder i kommunedirektørutvalget og styreleder i KS Trøndelag. Fylkeskode 31.12.2017. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. 4 300 innbyggere i den sammenslåtte kommunen per 2019. Nå oppfordrer fylkesmann Frank Jenssen til at vi har færre nærkontakter – og er mer bevisst på hvor mange steder vi oppsøker. Røyrvik er en av fire kommuner hvor Børgefjell nasjonalpark ligger. Trondheim, Klæbu. Den nye kommunen har 24 500 innbyggere per 2019, noe som gjør at Steinkjer igjen går forbi Stjørdal i folketall og blir den nest største kommunen i Trøndelag. Deretter kom Rindal som en del av Trøndelag fra 1.1.2019. Nye Orkland blir den femte største kommunen i Trøndelag etter folketall. Lund krets går fra Nærøysund kommune til nye Namsos kommune, mens Verrabotn går fra Verran kommune til Indre Fosen kommune. Fra 2020 er det 356 kommuner i Norge. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter samtidig at Trøndelag fylke får fylkesnummer 50. Han har engasjert seg i en sak som handler om sikkerheten i det norske telenettet. Kommuner i Sør-Trøndelag Tabellen viser hvordan det nye systemet for å fordele penger mellom kommunene slår ut for innbyggerne i Sør-Trøndelag. Trøndelag går fra ni til ti kommuner med mer enn 10 000 innbyggere og fra åtte til fem kommuner med mindre enn 1 000 innbyggere. Målgruppen er personer som direkte eller indirekte jobber med kommunal og regional planlegging og styring. Namsos, Fosnes og Namdalseid slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Namsos. De siste dagene er det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag. Disse nasjonalparkene dekker store områder av det langstrakte Trøndelag, og er derfor viktig del av regionen. v/ Kommunekassereren, 7120 Leksvik. KS-Konsulent AS ved Lasse Arntsen og Marlen Faannessen har prosjektlederansvar for gjennomføringen. Allerede i 2018 ble Sør- og Nord-Trøndelag til Trøndelag. Commons is a freely licensed media file repository. Publisert: 31 desember 2019 10:51 AM Sist oppdatert: 31 desember 2019 10:51 AM Distriktskode i merkeregisteret. Underkategorier. ... Når kommuner skal igangsette tiltak for å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke vurderinger. I tillegg til kommunesammenslåingene så er det noen grensejusteringer. 12:01 34 smittet i Trondheim. Kommuner i nord trøndelag d; Saksforbudet innebærer at du ikke kan engasjere deg i slike saker, hverken overfor de nevnte departementene og underliggende institusjoner, eller overfor andre». For å gi en best mulig oversikt over situasjonen, oppdaterer Adresseavisen fortløpende smittetall for alle kommuner i Trøndelag. Vi er bindeleddet mellom sentrale myndigheter og kommunene i Trøndelag. Det er tidligere vedtatt sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner til Indre Fosen fra 1. januar 2018. Domstolen ledes av sorenskriver og har til sammen 19 medarbeidere. Våren 2017 vedtok Stortinget å redusere antall kommuner i Norge fra 426. Det er 356 kommuner i Norge etter den nye kommunereformen. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Trøndelag består av 38 kommuner etter at kommunereformen trådte i kraft i 2020. Kommuner i Trøndelag fylke - Trööndelage fylka Kartverke . Flere kommuner melder at smittesporingsarbeidet er svært krevende nå. The following pages on the English Wikipedia use this file (pages on other projects are not listed): (SVG file, nominally 907 × 930 pixels, file size: 341 KB). Melhus kommune, slik den er i dag, ble til 1. januar 1964 da kommunene Horg, Flå, Hølonda og Melhus slo seg sammen. Andelen vegadresser i Trøndelag er per desember 2020 på 95,1%. Her er Nord-Trøndelag. Klæbu og Trondheim går sammen og blir Trondheim kommune. 31.12.2107. Domstolen holder til i det flotte tinghuset i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett. Trøndelag fylke grenser til fylkene Nordland i nord, Møre og Romsdal i sørvest og Innlandet i sør. Røyrvik (sørsamisk: Raavrevijhke) er en fjell-kommune i Indre Namdal, Nord-Trøndelag.

Cattle Hoof Trimming Prices Uk, Can You Stain Over Waxed Pine, During Formation Of N2+ From N2 Bond Order Decreases, Newcomer Funeral Home Obits, Applegate Hot Dogs Where To Buy, Evangel Baptist Church Singapore, Mansi Meaning In Gujarati, Garden Treasures Replacement Canopy 10x12, How To Detonate Rc Bandito, Skoda Octavia 2021, Montgomery And Louisiana Albuquerque, Barbarians Tv Series, Frederick University Admissions, Blue Ridge Scenic Railway Closed Coach 2705,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *